وی افزود:  متاسفانه علیرغم اینکه بارها اعلام شده است که اصفهان دیگر ظرفیت بارگذاری ندارد اما در سال جاری ۷۰ درصد استعالامات که از اداره محیط زیست شد در زمینه احداث واحدهای جدید بود. دراین زمینه مسولان باید باور کنند که اصفهان اشباع از صنعت است. نه آب و نه هوای اصفهان تحمل بار گذاری ندارد.

وی ادامه داد:  هنوز این نتیجه حاصل نشده است که دیگر اصفهان ظرفیت صنایع را ندارد. واین مسله بایدمورد بررسی قرار گیرد.

دانیالی با اشاره به اینکه در هفته آینده از واحدهای سبز تقدیر می شود، افزود: یکی دیگر از برنامه‌های ما مدیریت پسماند ویژه توسط واحدهای الاینده است. در استان اصفهان یک واحد امحا پسماندهای صنعتی ویژه داریم که این مواد را به این مرکز انتقال خواهیم داد.

وی در مورد پسماندهای بیمارستانی گفت: مهم‌ترین مسله ما در مورد پسماندهای بیمارستانی بیخطر و کم خطر بودن پسماندهاست. البته ما اصلاً مسله بیخطر بودن پسماندهای بیمارستانی را قبول نداریم.

وی خبرداد: در عباس اباد نایین که به عنوان افریقای شرق اصفهان نامگذاری شده است چند قلاده پلنگ دیده شده است.

صدور ۱۴۰۰ پروانه پرنده در اصفهان

دانیالی گفت: در دهه فجردفاتر نمایندگی محیط زیست در شهرستان‌های فریدونشهر و مبارکه افتتاح خواهد شد.

مدیر کل محیط زیست استان اصفهان از دیگراقدامات جدید این اداره استفاده از نیروهای محیط بان قدیمی است گفت: در قالب طرحی قصد داریم افراد دارای پرونده تخلف را به عنوان همکار در بحث محیط بانی استفاده کنیم, این طرح برای استفاده از تجربیاتوو هنرهای ارزنده این افراد در حفاظت محیط زیست است.

دانیالی ادامه داد: امسال ۱۴۰۰ مورد پروانه پرنده توسط اداره محیط زیست صادر شد که این طرح راهکاری برای جلوگیری از تخلفات و شکار و صید غیرمجازپرندگان بوده است.