سردارشرفی به نصب ۴۰ هزار دوربین نظارتی در کشور اشاره وتصریح کرد: سال ۹۸ تمام واحدهای گشتینیروی انتظامی به دوربین مجهز خواهد شد.

وی گفت:هچنین پلیس تلاش دارد تا  از فناوری های جدید برای انتقال مجرمین استفاده نماید .

رئیس پلیس پیشگیری ناجا از دیگر برنامه های سال آینده این واحد را  راه اندازی کلانتری های مجازی عنوان وبیان کرد:خدمات انتظامی به مردم بخش مهمی از درخواست ها را شکل می دهد که می توان این خواسته ها را از راه دور پیگیری کرد.

وی ادامه داد:ازبرنامه های پلیس حذف بدرقه فیزیکی متهم به محاکم قضایی است که بر این اساس و با تکمیل زیرساخت های لازم در آینده امکان برگزاری دادگاه ها بدون انتقال متهم و بصورت ویدئو کنفرانس فراهم می شود.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا گفت: با حذف بدرقه فیزیکی متهم به محاکم قضایی به جای اینکه متهمان صبح به صبح با پابند و دستبند به طرف محاکم قضایی حرکت کنند محاکمه به شکل ویدئو کنفرانس انجام می گیرد.