در این برنامه تلویزیونی که  با حضور خیرین و مردم نیکوکار و هیئت های مذهبی برگزار شد،مردم نیکوکار اصفهانی با ۴۳۵۵۶۰۰۰۰ ریال بصورت نقدی-۳۳۳۷۰۰۰۰۰ریال توسط کارت خوان ومبلغ  ۳۱۶۴۱۳۰۰۰ریال نیز بصورت پیامک و سامانه کمک که کل مبلغ جمع آوری شده  ۱۰۸۵۶۷۳۰۰۰ ریال  زمینه بازگشت این مددجو را مهیا کردند.

در ادامه این برنامه نیز کارشناسان مذهبی و وکلای حقوقی پیرامون فضائل ماه مبارک رمضان و قوانین مربوط به مهریه سخنانی بیان و گلریزان ازادی زندانیان جرائم غیر عمد برگزار شد.

این مددجو که حدود ۲ سال بدلیل عجز از پرداخت ۱۷۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال بدهی در زندان تحمل کیفر می نمود با کمک مردمی در این برنامه و ستاددیه استان زمینه آزادی او مهیا و به آغوش خانواده باز خواهد گشت.