وحید قبادی دانا در حاشیه افتتاح نخستین مرکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد در اصفهان گفت: اشتغال پایدار برای افرادی که درمرحله ترک اعتیاد هستند  یکی از اولویت های مهم بازتوانی می باشد.

وی بیان کرد: شیوه اجرایی مرکز جامع درمان وبازتوانی اعتیاد که برای اولین بار در اصفهان افتتاح شده است حاصل ۳۹سال تجربه سازمان بهزیستی کشور می باشد.

وی با بیان اینکه نباید در درمان اعتیاد برای همه افراد یک نسخه واحد نوشت، گفت:مدیریت موردی یکی از هدف های این شیوه اجرایی و درمانی است.

قبادی دانا گفت: معتادان در نخستین مرکز جامع درمان وبازتوانی اعتیاد به صورت فرایندی درمان می شوند.

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی خانواده محور بودن درمان را گام مهم دیگر شیوه درمانی در مراکز جامع ترک اعتیاد دانست.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان نیز در آیین افتتاح نخستین مرکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد در اصفهان گفت:  نخستین مرکز تی سی کشور در سال ۷۹ در این مرکز افتتاح شد.

 مرضیه فرشاد اظهار کرد: پس ازگذشت ۲۰ سال خوشبختانه این خدمات نه ‌تنها به عنوان بهترین شیوه در ماندگاری درمان اعتیاد در کشور جواب داده است بلکه به عنوان مدلی برای درمان کامل  افراد گرفتار در اعتیاد مطرح گردیده است.

وی افزود: درنخستین مرکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد در اصفهان با شیوه فرایند های مداوم‌ درمانی از سم زدایی تا اشتغال افراد را دربرمی گیرد.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: در استان اصفهان ۶۰ مرکز سرپایی درمان اعتیاد، ۸۰ کمپ اقامتی میان‌مدت، ۲ مرکز توانمندسازی و یک مرکز شلتر و ۱۵۳ گروه اجتماع‌محور در زمینه درمان اعتیاد فعالیت می‌کنند.

به گزارش موج؛ نخستین مرکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد کشور در اصفهان ظرفیت نگهداری ۵۰ تا۱۰۰معتاد در دوره چهار ماهه ترک اعتیاد را دارد.