اخبار اقتصادیپتروشیمی و پالایشپیشخوانتیتر دوصنایع و شرکت ها

نرخ خوراک پتروشیمی ها باید مشوقی برای افزایش تولید و تامین کننده منافع ملی باشد

وی افزود: برای مثال قیمت گازدرفصل‏های مختلف به دلیل میزان تقاضا متفاوت است که می‏تواند بر نرخ خوراک گاز پتروشیمی‏ها تاثیر‏گذارباشد، ضمن اینکه یکی دیگر از فاکتورهای مهم محاسبه نرخ خوراک، هاب بین‌المللی است که ۵۰ درصد فرمول را شامل می‌شود، بر همین اساس تغییر در قیمت‌های جهانی بر نرخ خوراک اثر گذار است.
دکترقربان، در پاسخ به این پرسش که دلیل کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ها در گزارش‏های مالی اخیر شرکت‏های پتروشیمی چیست، گفت: دولت درحال حاضربرنامه‏ای برای تغییر فرمول محاسبه نرخ خوراک و کاهش آن ندارد؛ اما با توجه به کاهش نرخ جهانی متان، قیمت خوراک هم بر همین مبنا ارزان‌تر شده، اگر نرخ‌های جهانی مجددا رشد کند باز هم در این فرمول اثرگذار است.
وی درخصوص مشکلات صادر‏ات پتروشیمی ‏ها، اظهارداشت: شرکت‏های پتروشیمی ارزآوری خوبی برای کشوردارند اما درحال حاضرعواملی همچون انتشارویروس کرونا، عرضه ارزان قیمت گاز در برخی از کشور‏ها‏ی همسایه مانند امارات و قطروهمچنین وجود تحریم‏های یکجانبه، مشکلاتی برای صادر‌ات محصو‌لات وجذب سرمایه‏ گذار‌یهای ‏‌خارجی پتروشیمی‌ها ایجاد کرده است، که درچنین شرایطی به نظرمن سیاستگذا‏ران باید نرخ خوراک پتروشیمی‏ها را به نحوی تعیین کنند که از یک سو مشوقی برای افزایش تولید داخل باشد وازسوی دیگر منافع ملی را تامین کند.
این کارشناس بازارانرژی افزود: برای مثال وقتی قیمت متانول درچین افزایش می یابد، دولت قیمت گاز مصرفی پتروشیمی‏ها را افزایش می‏دهد تا هم حاشیه سود پتروشیمی‏ها وهم منافع ملی کشورتامین شود، یا درآمریکا، دولت دخالتی در نحوه قیمت‏گذاری گازمصرفی پتروشیمی‏ها ندارد وشرکت‏های پتروشیمی گازمورد نیاز خود را ازبازارآزاد وبه قیمت روزخریداری می‏کند ودولت ازمحل درآمد شرکت‏ها‏ی پتروشیمی، مالیات اخذ می کند.

**سیاست اخذ مالیات به جای قیمت گذاری
دکتر قربان گفت: به نظرمن یکی ازراهکار‏های پیشنها‏دی درخصوص نرخ خوراک پتروشیمی‏ها این است که دولت با یک قیمت مشخص وقابل رقابت، گاز مصرفی پتروشیمی‏ها را تامین کند ودرمقابل ازمحل درآمد فروش داخلی و صادراتی آنها مالیات اخذ نماید تا از این طریق هم منافع شرکت های پتروشیمی وهم منافع ملی تامین گردد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا