تيتر يكصنایع و شرکت هاعناوین اخبارمصاحبه و گفتگومعادن و فلزات

نگرانی برای کمبودسنگ آهن در کشور وجود ندارد

مهرداداکبریان افزود: به همین دلیل اگردولت بخواهد محدودیتی برای صادرات درنظربگیرد باید برای آن طیف ازسنگ‏ آهن‌هایی اعمال کند که مصرف داخلی دارند، درغیراین صورت معادنی که سنگ آهن آنها در داخل کشوربازار ندارند،                   نمی‏ توانند به فعالیت و حیات خود ادامه دهند.
وی با اشاره به افق چشم ‏انداز۲۰ساله کشورگفت: بنا براین بود که جمعیت کشورتا سال ۱۴۰۴ بالغ بر یک صد میلیون نفرو میزان مصرف سرانه فولاد برای هرنفر۳۵۰ کیلوگرم ومصرف سالانه ۳۵میلیون تن شود، اما اکنون میزان واقعی مصرف فولاد درکشور حدود ۹ تا۱۱میلیون تن است که فاصله زیادی تا رقم پیش بینی شده در افق چشم‏ انداز ۱۴۰۴دارد.
اکبریان تصریح کرد: ضمن اینکه هرساله رقم بودجه عمرانی کشور کاهش می‏یابد وباعث می شود تا بازار مصرف فولاد درداخل کشورکوچک‏ ترشود؛ بنابراین درچنین شرایطی احتمال اینکه میزان مصرف داخلی فولاد تا سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۵ میلیون تن برسد، بسیار کم است، لذا توصیه می شود تا مسئولین درسیاستگذاری خود درخصوص مقررات محدودکننده صادرات سنگ آهن تجدید نظرکنند تا معادن کوچک و متوسط دچار بحران نشود.

**نگرانی برای تامین سنگ آهن وجودندارد
رئیس انجمن سنگ آهن ایران به مشکل تامین سنگ آهن برخی شرکت‏های فولادی ازجمله ذوب آهن اصفهان اشاره کرد وگفت: مشکل تامین سنگ آهن مورد نیاز شرکت ذوب‏ آهن اززمانی آغاز شد که بسیاری ازمعادن تشویق به تکمیل زنجیره تولید شدند وبه تولید کنسانتره روی آوردند واین موضوع باعث شد تا شرکت‌های مانند ذوب آهن اصفهان که ازسنگ آهن با عیاربالا استفاده می‏کنند با مشکلاتی درخصوص تامین سنگ آهن مواجه گردند.

** انعقاد قراردادهای بلندمدت با معادن ضرورت دارد
رئیس انجمن سنگ آهن ایران گفت: دولت باید درسیاست‌گذاری‏های خود بین آن طیف ازسنگ آهن‏ هایی که مورد نیازبازارداخل است وسایرطیف ‏های سنگ ‏آهن با عیار پایین تفاوت قائل شود و در صورتی که بنا برهردلیلی بخواهد محدودیتی برای صادرات در نظربگیرد، باید این محدودیت را برای سنگ‏آهن‏ هایی که مصرف داخل دارند، اعمال کند. ضمن اینکه دولت باید تمهیداتی برای صادرات مازاد نیاز داخل درنظر بگیرد تاعلاوه برتامین نیازبازارداخل، بازار‌های صادراتی که ارز‏آوری خوبی برای کشوردارند حفظ شود.

اکبریان تاکید کرد: باید بین تولیدکنندگان و        مصرف کنندگان، قراردادهای بلندمدت برای تامین سنگ‏ آهن منعقد گردد تا ازیک سو شرکت های معدنی بدانند که چه میزان سنگ آهن و با چه شرایطی باید تولید و به بازارعرضه کنند وازسوی دیگرمصرف‏ کنندگان نیز دغدغه‏ ای برای تامین سنگ ‏آهن نداشته باشند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا