اخبار استان ها

برنامه سینماهای تهران، مشهد و کلان‌شهرها امروز سه‌شنبه ۱۹ دی + جدول فیلم و قیمت بلیت

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما کوروش

هتل

۱۱:۲۰، ۱۳:۲۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۴۰، ۱۸:۴۰، ۱۹:۵۰، ۲۰:۵۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۱۰، ۲۳:۵۹

۴۰۰۰۰ هاوایی ۱۱:۳۰، ۱۳:۱۰، ۱۴:۵۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۱۰، ۱۹:۱۰ ،۱۹:۵۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۱۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰ بچه زرنگ ۱۱:۲۰، ۱۴:۵۰، ۱۸:۲۰ ۴۰۰۰۰ حدود ۸ صبح ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۱۰ ۴۰۰۰۰ نارگیل ۲ ۱۲:۰۰، ۱۳:۵۰، ۱۵:۳۰ ۶۰۰۰۰ جوجه‌تیغی ۱۷:۰۰، ۱۸:۵۰، ۲۰:۴۰ ۴۰۰۰۰ فسیل ۲۱:۱۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۱۰ ۴۰۰۰۰ سلفی با رستم ۱۱:۵۰، ۱۳:۰۰، ۱۶:۳۰ ۴۰۰۰۰ ورود و خروج ممنوع ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰ مسافری از گانورا ۱۱:۱۰، ۱۳:۱۰، ۱۵:۱۰ ۴۰۰۰۰ ویلای ساحلی ۱۱:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰ عامه‌پسند ۲۰:۰۰ ۴۰۰۰۰ آویختگی ۱۶:۰۰ ۳۰۰۰۰ پالایشگاه ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰ ۴۰۰۰۰ فرار از قصر ۱۸:۰۰ ۳۰۰۰۰

سینما مگامال

هتل

۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰،
۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰

۴۰۰۰۰ هاوایی ۱۲:۳۰، ۱۴:۲۰، ۱۶:۱۰، ۱۷:۰۰، ۱۷:۵۰، ۱۸:۴۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۱۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۱۵ ۴۰۰۰۰ بچه زرنگ ۱۵:۰۰، ۱۸:۳۰ ۴۰۰۰۰ حدود ۸ صبح ۱۳:۳۰، ۲۰:۰۰ ۴۰۰۰۰ عامه‌پسند ۱۸:۳۰، ۲۳:۱۵ ۴۰۰۰۰ جوجه‌تیغی ۱۳:۱۵، ۲۲:۴۵ ۴۰۰۰۰ نارگیل ۲

۱۲:۱۵، ۱۵:۴۰، ۱۹:۱۵

۴۰۰۰۰ فسیل ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰ سلفی با رستم ۱۶:۴۰ ۴۰۰۰۰ مسافری از گانورا ۱۴:۰۰، ۱۷:۳۰، ۲۰:۴۵ ۴۰۰۰۰ ورود و خروج ممنوع

۱۲:۵۰، ۱۴:۴۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۲۰، ۲۱:۱۵

۴۰۰۰۰ ویلای ساحلی ۱۲:۰۰، ۱۳:۴۵، ۱۵:۳۰، ۱۷:۱۵، ۱۹:۰۰، ۲۰:۴۵، ۲۲:۳۰، ۲۳:۳۰ ۴۰۰۰۰ خورشید آن ماه ۱۶:۵۰ ۴۰۰۰۰ پالایشگاه ۱۳:۱۵، ۱۵:۱۰، ۱۷:۱۰، ۱۹:۱۵ ۴۰۰۰۰ جنگل پرتقال

۱۵:۲۰، ۲۱:۴۵

۴۰۰۰۰

سینما فرهنگ

هتل ۱۲:۰۰، ۱۶:۰۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰ ۴۰۰۰۰ بچه زرنگ ۱۴:۰۰ ۴۰۰۰۰ هاوایی ۱۲:۳۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۳۰ ۴۰۰۰۰ ورود و خروج ممنوع ۱۴:۳۰، ۲۳:۴۵ ۴۰۰۰۰ جوجه‌تیغی ۱۱:۰۰، ۱۸:۰۰ ۴۰۰۰۰ عامه‌پسند ۲۰:۰۰ ۴۰۰۰۰ ویلای ساحلی

۱۴:۰۰، ۱۷:۱۵، ۲۰:۰۰

۴۰۰۰۰ حدود ۸ صبح ۱۲:۴۵ ۴۰۰۰۰ پالایشگاه ۱۱:۰۰، ۱۵:۳۰، ۲۱:۴۵ ۴۰۰۰۰ آویختگی ۱۶:۱۵ ۴۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

هتل ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۲۰، ۱۵:۵۵، ۱۶:۳۵، ۱۷:۴۰، ۱۸:۵۰ ،۲۱:۰۵، ۲۱:۴۰، ۲۳:۲۰، ۲۳:۳۰ ۴۰۰۰۰ بچه زرنگ ۱۱:۵۰، ۱۵:۵۰، ۱۹:۲۰ ۴۰۰۰۰ هاوایی ۱۱:۴۰، ۱۳:۲۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۴۰، ۱۷:۱۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۳۵، ۲۳:۴۵ ۴۰۰۰۰ حدود ۸ صبح ۱۷:۲۰ ۴۰۰۰۰ عامه‌پسند ۱۱:۴۰، ۱۹:۵۰ ۴۰۰۰۰ جوجه‌تیغی ۱۱:۴۰، ۱۷:۲۵، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۵ ۴۰۰۰۰ فسیل ۲۱:۳۰، ۲۳:۴۰ ۴۰۰۰۰ ویلای ساحلی ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۵، ۱۴:۳۰، ۱۵:۲۵، ۱۵:۵۰، ۱۷:۱۵، ۱۹:۱۰، ۱۹:۵۰، ۲۱:۱۵، ۲۱:۳۵، ۲۳:۲۵ ۴۰۰۰۰ ورود و خروج ممنوع ۱۱:۴۰، ۱۳:۴۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۴۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۳۰ ۴۰۰۰۰ مسافری از گانورا ۱۱:۴۰، ۱۵:۳۰، ۱۸:۰۰ ۴۰۰۰۰ پالایشگاه ۱۳:۲۵، ۱۹:۲۰ ۴۰۰۰۰

منبع خبر : ایمنا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا