اخبار استان ها

برنامه سینماهای تهران، مشهد و کلان‌شهرها امروز دوشنبه ۲۳ بهمن + جدول فیلم و قیمت بلیت

به گزارش خبرگزاری سرمایه گستران، فیلم‌های نارگیل ۲، فسیل، توچال، هولیا، بچه زرنگ، هتل، گیج‌گاه، عامه‌پسند، جوجه‌تیغی، سلفی با رستم، چرا گریه نمی‌کنی، ضد، مسافری از گانورا، ویلای ساحلی، ایساتیس، ورود و خروج ممنوع، پالایشگاه و هاوایی در شهرهای مشهد، شیراز، تبریز، کرج و اهواز امروز _دوشنبه بیست‌وسوم بهمن_ اکران می‌شود که جدول برنامه و ساعت پخش آن‌ها به شرح زیر است:

تهران:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما کوروش

هتل

۱۱:۱۰، ۱۳:۱۰، ۱۵:۲۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۴۰، ۲۰:۴۰، ۲۱:۵۰، ۲۲:۵۰، ۲۳:۵۹

۴۰۰۰۰
هاوایی ۱۱:۳۰، ۱۳:۴۰، ۱۵:۱۰، ۱۶:۵۰، ۱۷:۵۰، ۱۸:۴۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۲۰، ۲۱:۲۰، ۲۲:۱۰، ۲۳:۱۰، ۲۳:۵۰ ۴۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۱:۲۰، ۱۴:۵۰، ۱۸:۲۰ ۴۰۰۰۰
توچال ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۱۰ ۴۰۰۰۰
فسیل ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۱:۵۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۵۰، ۱۷:۰۰، ۱۷:۴۰، ۱۹:۰۰، ۱۹:۵۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۴۰، ۲۲:۴۰، ۲۳:۴۰ ۴۰۰۰۰

رویاهای بیداری

۱۸:۰۰

۳۰۰۰۰
سلفی با رستم ۱۲:۵۰، ۱۶:۳۰ ۴۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۲:۰۰، ۱۳:۵۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۲۰ ۴۰۰۰۰
ایساتیس ۱۶:۰۰ ۳۰۰۰۰

سینما مگامال

هتل

۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰

۳۰۰۰۰
هاوایی ۱۲:۱۵، ۱۴:۰۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۰:۴۵، ۲۱:۳۰، ۲۲:۳۰ ۳۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۲:۰۰، ۱۶:۴۰ ۳۰۰۰۰
نارگیل ۲

۱۳:۳۰، ۱۸:۱۵

۳۰۰۰۰
عامه پسند ۱۶:۱۵، ۲۱:۱۵ ۳۰۰۰۰
فسیل ۲۱:۴۰

۳۰۰۰۰

مسافری از گانورا ۱۵:۰۰، ۱۹:۵۰ ۳۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع

۱۳:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۴۰

۳۰۰۰۰

ویلای ساحلی ۱۲:۳۰، ۱۴:۱۵، ۱۶:۰۰، ۱۷:۴۵، ۱۸:۴۵، ۱۹:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۱۵، ۲۲:۱۵، ۲۳:۰۰ ۳۰۰۰۰
جنگل پرتقال

۱۴:۳۰، ۱۹:۴۰، ۲۲:۵۰

۳۰۰۰۰

سینما فرهنگ

هتل ۱۱:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۲:۱۵ ۴۰۰۰۰
بچه زرنگ

۱۱:۰۰، ۱۴:۰۰

۴۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۲۰:۳۰ ۴۰۰۰۰
هاوایی ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۳۰، ۲۳:۵۹ ۴۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۳:۰۰، ۱۷:۱۵، ۲۰:۰۰ ۴۰۰۰۰
پالایشگاه ۱۱:۰۰، ۱۵:۳۰، ۲۱:۴۵ ۴۰۰۰۰
عامه پسند ۱۲:۴۵، ۲۳:۴۵ ۴۰۰۰۰
جوجه تیغی ۱۸:۰۰ ۴۰۰۰۰

پردیس سینمایی ایران مال

هتل

۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۲۰، ۱۵:۳۵، ۱۶:۳۰، ۱۷:۴۰، ۱۸:۴۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۴۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۱۵

۴۰۰۰۰
هاوایی ۱۱:۴۰، ۱۳:۲۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۴۰، ۱۷:۰۰، ۱۷:۵۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۰۰، ۱۹:۴۰، ۲۰:۱۰، ۲۰:۵۰، ۲۱:۵۰، ۲۳:۰۰، ۲۳:۳۵، ۲۳:۴۵ ۴۰۰۰۰
ویلای ساحلی

۱۱:۴۰، ۱۳:۲۵، ۱۵:۱۵، ۱۵:۵۵، ۱۷:۰۵، ۱۹:۰۰، ۱۹:۵۰، ۲۱:۰۰، ۲۱:۲۵، ۲۳:۳۰

۴۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۱:۵۰، ۱۵:۳۵، ۱۷:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۱۵ ۴۰۰۰۰
فسیل ۲۱:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۱۰، ۲۳:۴۰ ۴۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۱:۴۰ ،۱۵:۳۰ ۴۰۰۰۰
جوجه تیغی ۱۹:۰۵ ۴۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۳:۴۰، ۱۵:۴۰ ۴۰۰۰۰

مشهد:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس سینمایی هویزه

هتل ۱۱:۳۰، ۱۳:۴۵، ۱۶:۰۰، ۱۸:۱۵، ۲۰:۳۰، ۲۲:۴۵ ۴۰۰۰۰
فسیل ۱۱:۱۵، ۱۳:۳۰، ۱۵:۴۵، ۱۸:۰۰، ۲۰:۱۵، ۲۲:۴۵ ۴۰۰۰۰
مسافری از گانورا

۱۱:۱۵، ۱۳:۱۵، ۱۵:۱۵، ۱۹:۱۵، ۲۱:۱۵

۴۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع

۱۰:۴۵، ۱۲:۳۰، ۱۴:۱۵، ۱۶:۱۵، ۲۰:۰۰، ۲۲:۰۰

۴۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۱:۴۵، ۱۵:۳۰، ۱۷:۱۵، ۱۹:۳۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰
پالایشگاه ۱۳:۰۰، ۱۷:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰
ضد ۱۱:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰
هاوایی ۱۰:۳۰، ۱۲:۱۵، ۱۴:۰۰، ۱۵:۴۵، ۱۷:۴۵، ۱۹:۳۰، ۲۱:۱۵، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۰:۰۰، ۱۳:۳۰، ۱۷:۳۰، ۲۱:۳۰ ۴۰۰۰۰

شیراز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب

هتل ۱۵:۲۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۲۰، ۲۱:۱۰، ۲۳:۳۰ ۴۰۰۰۰ و ۱۴۵۰۰۰
بچه زرنگ ۱۶:۴۰ ۳۰۰۰۰
عامه پسند ۲۰:۱۰ ۳۰۰۰۰
جوجه تیغی ۲۲:۱۰ ۳۰۰۰۰
نارگیل ۲ ۱۵:۰۰ ۳۰۰۰۰
فسیل ۱۵:۴۰، ۱۸:۳۰، ۲۲:۰۰ ۴۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۷:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۲:۴۰ ،۲۱:۱۰ ۴۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۸:۲۰ ۳۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۹:۱۰، ۲۰:۴۰، ۲۳:۱۰ ۴۰۰۰۰
هاوایی ۱۵:۰۰، ۱۶:۴۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۵۰، ۱۹:۳۰، ۲۰:۴۰، ۲۱:۳۰، ۲۲:۲۰، ۲۳:۲۰ ۴۰۰۰۰ و ۱۴۵۰۰۰

تبریز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس ستاره باران

هتل ۱۲:۳۰، ۱۵:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۳۰ ۳۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۷:۱۵ ۳۰۰۰۰
فسیل ۱۳:۰۰، ۱۵:۱۵، ۱۷:۱۵، ۱۹:۰۰، ۲۱:۳۰ ۳۰۰۰۰
هاوایی ۱۳:۱۵، ۱۵:۳۰، ۱۷:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۱:۱۵ ۳۰۰۰۰
ویلای ساحلی ۱۵:۰۰، ۱۹:۱۵ ۳۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۳:۰۰، ۲۱:۱۵ ۳۰۰۰۰

کرج:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

پردیس اکومال

ویلای ساحلی ۱۴:۱۵، ۱۷:۵۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰
فسیل ۱۹:۳۰، ۲۲:۳۰ ۴۰۰۰۰
جوجه‌تیغی ۱۵:۱۵، ۱۸:۴۵ ۴۰۰۰۰
هاوایی ۱۴:۰۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰
مسافری از گانورا ۱۵:۳۰، ۱۷:۰۰ ۴۰۰۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۶:۰۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰ ۴۰۰۰۰
نارگیل ۱۴:۰۰، ۱۸:۴۵، ۲۰:۳۰ ۴۰۰۰۰
بچه زرنگ ۱۳:۴۵، ۱۷:۱۵ ۴۰۰۰۰
هتل ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۳:۰۰ ۴۰۰۰۰

اهواز:

نام فیلم سانس‌ها قیمت بلیت (تومان)

سینما اکسین

هتل ۱۰:۱۵، ۱۷:۰۰، ۲۰:۳۰ ۲۲۵۰۰
ویلای ساحلی ۱۲:۱۵، ۱۴:۱۵، ۲۱:۱۵ ۲۲۵۰۰
هاوایی ۱۱:۰۰، ۱۶:۳۰، ۱۹:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۳:۰۰ ۲۲۵۰۰
ضد ۱۶:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۵ ۲۲۵۰۰
ورود و خروج ممنوع ۱۷:۱۵، ۲۳:۰۰ ۲۲۵۰۰
بچه زرنگ ۱۳:۰۰، ۱۸:۳۰ ۲۲۵۰۰
مسافری از گانورا ۱۵:۳۰ ۲۲۵۰۰
فسیل ۱۵:۰۰، ۱۹:۱۵، ۲۲:۳۰ ۲۲۵۰۰

منبع خبر : ایمنا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا