خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
16/10/23 12:35
شناسه خبر : 15331

نرخ تورم مهرماه به ۶٫۶ درصد کاهش یافت

مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص کل(قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در مهرماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال (تورم نقطه به نقطه)۶٫۶ درصد است که نسبت به ماه پیش (۶٫۷) کاهش یک دهم درصدی دارد. ...

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران ، درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاو خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در ۱۲ماه منتهی به شهریورماه امسال نسبت به دوره مشابه پارسال ۷٫۹ درصد است که نسبت به ماه گذشته (۸٫۳درصد)، ۰٫۴ درصد کاهش داشته است.

 شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات
این شاخص در مهرماه امسال به رقم ۲۷۰٫۸ رسید که نسبت به ماه پیش یک درصد کاهش داشته است.
شاخص گروه اصلی «خوراکی ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۶۸٫۴ رسید که نسبت به ماه پیش ۱٫۱ درصد کاهش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی ها» نسبت به ماه مشابه سال پیش ۸٫۳ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۶٫۷ درصد است.
شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه پارسال ۸٫۴ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ماه منتهی به شهریورماه نسبت به دوره مشابه پارسال ۶٫۸ درصد است که نسبت به شهریورماه امسال بدون تغییر مانده است.

شاخص گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات
این شاخص در مهرماه به رقم ۲۱۹٫۹ رسید که نسبت به ماه پیش ۱٫۴ درصد افزایش داشته است.
میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه پارسال ۵٫۹ درصد بوده و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به مهرماه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته این گروه ۸٫۴ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ماه امسال (۸٫۹) ۰٫۵ درصد کاهش یافته است.