استان هامخابرات

امضاء تفاهم نامه مخابرات و مرکز نوآوری سلامت دیجیتال

این سامانه ارائه دهنده خدمات پردازش در زمینه ارائه تحلیل داده و داده ورزی زیست پزشکی به محققان کشور فعالیت می‌کند.
معاون علمی فناوری رییس جمهوری همچنین از محصولات فناورانه حوزه سلامت دیجیتال که توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و هسته‌ها و شرکت‌های فناوری مستقر در مرکز سلامت دیجیتال تولید داده شده بود، بازدید کرد.
متراژ شبیه‌ساز صدا‌های قلب و ریه، کیوسک تصویر برداری چشم، قندون پرستار همراه دیابت، سامانه راهبری بیماران، نرم افزار سلامت همراه و فعالیت‌های چندین شرکت دانش بنیان در حوزه سلامت دیجیتال از جمله غرفه‌های این نمایشگاه بود.

همچنین در این آیین تفاهم نامه همکاری و راه‌اندازی سرای سلامت دانشگاه علوم پزشکی، اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی و مخابرات منطقه اصفهان به امضا رسید.
مرکز نوآوری سلامت دیجیتال اصفهان محل استقرار تیم‌های فناوری در حوزه بین رشته‌ای سلامت دیجیتال است که با بهره گیری از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های ایجاد شده در این مرکز به تولید و توسعه محصولات حوزه سلامت دیجیتال می‌پردازند.
در سفر یک روزه سورنا ستاری به استان اصفهان قرارداد احداث «پارک تجهیزات پزشکی» در اراضی شهرک علمی و تحقیقاتی به مساحت ۲۳ هکتار منعقد می‌شود.
همچنین بازدید از نمایشگاه محصولات فناورانه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و افتتاح ساختمان شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، مرکز نوآوری سلامت دیجیتال، کارگاه تلاش شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و کارخانه نوآوری اصفهان، شرکت در نشست “اقتصاد دانش بنیان و جهش تولید استان اصفهان” از دیگر برنامه های معاون فن آوری ریئس جمهور با اصفهان است.

در بخشی از این تفاهم نامه آمده است : «این تفاهم نامه به منظور ایجاد و گسترش و همفکری و همکاری و توسعه آموزشی پژوهشـی و فنـاوری
فیمابین مرکز شتابدهی مشاهیر از طرف مخابرات منطقه اصفهان بـه نماینـدگی آقـای مهنـد ناصـر
مشایخی )که از این پس مرکز نامیده می شود( و دانشگاه علوم پزشـکی اصـفهان بـه نماینـدگی خـانم
دکتر طاهره چنگیز )که از این پس دانشگاه نامیده می شود( توافق و به امضاء میرسد. با امضـای ایـن
تفاهم نامه طرفین حد اعالی تالش خویش را در جهت گسترش توان ملی در حل مشکالت و معضـال ت
علمی- تحقیقاتی و پروژه های عملیاتی موضوع این تفاهم نامه و نیل به خوداتکایی ملی مبذول داشته و از هیچ کوششی در این جهت خودداری نخواهند نمود.»

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا