تیتر دومعادن و فلزات

تناسب باید بین توسعه صنعت فولاد و اکتشاف برقرار گردد

مشاور میدکو به موضوع ارتقای فناوری ها اشاره کرد و گفت: امروز بحث نانو فولادها در صنعت فولاد و نانو متریال ها در معادن مطرح است و بسیاری صنایع در بُعد صنایع مخصوص و پاک، مصرف کننده فولاد هستند، همچنین پایه صنایع ساختمان سازی،زیرساخت های اساسی، صنعت ریلی و غیره فولاد است.
وی با بیان اینکه صنعتی سازی فولاد در کشور به خوبی دنبال شده و می توان آن را ارتقا داد. تاکید کرد: امروز کشــورهای منطقه و همسایگان، به دلیل افزایش جمعیت یا تخریب ها و جنگ های داخلی و خارجی همگی در حال توسعه اند و همین موضوع می توانند به رشد و شکوفایی هر چه بیشتر این صنعت کمک کنند.

 پتانسیل ایجاد زنجیره کامل فولاد وجود دارد 

سمنانی ، یادآوری کرد: شاید در همه کشورهای اطراف ایجادیک صنعت به صرفه نباشد، زیرا شاید مزیت نسبی ضرورتی نداشته باشند، اما ایران با دارابودن مواد اولیه، گاز طبیعی و غیره از چنین ظرفیتی برخورداراست.بنابراین پتانسیل زنجیره کامل صنعت فولاد ویژه ایران است، این در حالی است که متاسفانه تاکنون اکتشافات کافی در کشور انجام نشده و در این زمینه جای کار زیادی وجوددارد.

ضرورت توازن در زنجیره فولاد 

این فعال معدنی اضافه کرد: هرچند در شــرایط کنونی با توجه به موجودی مواد اولیه، حرکت این صنعت قابل قبول اســت اما در ادامه راه باید زنجیره این صنعت متوازن باشد.برخی کارخانجات فولاد سازی در مناطقی واقع شده اند که مواد معدنی در آن وجود ندارد، همچنین شبکه های زیرساختی باید برای ظرفیت های بالاتر این صنعت آماده شــود و ظرفیت هایمان باید رقابتی و متوازن باشــد تا حداکثر ارزش افزوده را در طول زنجیره داشــته باشیم.
مشاورمیدکو تاکید کرد: از آنجایی که صنایع کشور نیازمند توسعه هستند، هرچه به سمت فولاد سازی صنعتی حرکت کنیم و بطور نمونه فولادهای تمیز، آلیاژی و غیره تولید کنیم، ارزش افزوده بالاتری خلق خواهد شد.

تنوع بخشی ضرورت صنعت فولاد 

سمنانی با بیان اینکه باید تنوع بازار را در صنعت فولاد دنبال کنیم، به راهکارهای آن اشاره کرد و افزود: افزایش بازار داخلی به ویژه در مصرف کنندگان داخلی نظیر ساختمان و صنایع از جمله این راهکارهاست، همچنین در کنار آن باید به توسعه بازارهای منطقه ای نیز بیندیشیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا